Các anh cứ xếp hàng đi em cân được hết. Tôi chúc mừng anh ấy và anh ấy chúc mừng tôi. Khi có kết quả, tất cả chúng tôi đến quán ăn tự phục vụ và mở tiệc với đồ uống lạnh và khoai tây chiên giòn. Chúng tôi được lớp bên cạnh nhận và học kỳ 12 của chúng tôi bắt đầu. Tương tự như vậy, tôi đã có một số cuộc cãi vã với anh ấy trong lớp trước đây. Đôi khi bàn tay cũng được sử dụng để chạm vào chỗ này hoặc chỗ kia khi lấy hoặc đưa một vật gì đó. Tôi đã từng viết một cái gì đó như thế này trong sổ ghi chép của mình. Anh ấy đã cố gắng lấy cuốn sổ của tôi từ tôi. Tôi phản đối, tay tôi chạm vào ngực cô ấy. Cô ấy dừng lại ngay sau khi tôi đặt tay lên ngực cô ấy. Tôi để cho mình chỉ nghỉ ngơi trên một trong những bầu sữa của cô ấy.

Các anh cứ xếp hàng đi em cân được hết

Các anh cứ xếp hàng đi em cân được hết