Tôi đứng đó bàng hoàng 2 phút. Lúc này, các em khác cũng bắt đầu đến lớp. Sau đó lớp học bắt đầu. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Anh ấy ở ngay sau tôi. Anh ấy liên tục đặt tay lên mông tôi. Đã cố chạm vào mông tôi. Tôi đã mang theo một chiếc khăn choàng vào ngày hôm đó. Anh tận dụng lợi thế này và luồn tay vào bên trong áo choàng của tôi, hướng về phía núm vú của tôi. Anh ấy ấn vào núm vú của tôi một hoặc hai lần và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì có những học sinh khác trong lớp. Trong một hoặc hai tiết đầu tiên, anh ấy cứ làm như vậy. Sau đó là lễ hội âm nhạc, nơi hầu hết trẻ em tham dự. Tôi ở lại với anh ấy trong lớp học. Ngoài chúng tôi, còn có 4-5 học sinh khác trong lớp. Tất cả họ đều bắt đầu ngồi lê đôi mách bằng cách thành lập các nhóm của riêng mình.

Cám dỗ bởi chị hàng xóm mông to

Cám dỗ bởi chị hàng xóm mông to