Cơn nứng lồn đang hành hạ cô gái trẻ. Bây giờ tôi cũng đã quyết định rằng tôi không thể ở lại đây được nữa. Thế là tôi thu dọn đồ đạc và đưa con gái về nhà ngoại. Điều này đã diễn ra trong một vài ngày nay. Rồi một ngày, bố chồng tôi gọi điện và nói rằng ông vô cùng xấu hổ về những gì đã xảy ra. Họ bắt đầu xin lỗi và nói rằng tôi không nên ly hôn. Điều này mang tiếng oan cho toàn xã hội. Anh sẵn sàng trả giá cho tôi. Họ nói – sống cuộc sống của bạn theo cách riêng của bạn. Theo cách này, một năm đã trôi qua. Tôi cũng dần học cách hài lòng với con gái và bản thân mình. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ bây giờ tôi nên đọc một cái gì đó xa hơn. Bởi vì tôi sẽ ăn ở nhà bao lâu.

Cơn nứng lồn đang hành hạ cô gái trẻ

Cơn nứng lồn đang hành hạ cô gái trẻ