Con rể tâm sự với mẹ vợ. Anh ấy học vào buổi chiều và trở về mỗi ngày hầu như lúc 9 giờ tối, tôi đã vạch sẵn kế hoạch của mình, khi tôi đi học về sẽ cùng anh ấy trở về. Giám đốc, với lý do là nói chuyện với mẹ tôi về một dự án khả thi là gửi tôi đến một thành phố khác trong vài tuần để trao đổi vì tôi là học sinh giỏi nhất và trường khác sẽ tạo cho họ ấn tượng tốt về trường của chúng tôi. Và vì vậy nó đã xảy ra. Về đến nhà tôi mắng mẹ là có khách, mẹ đi xuống nhà chào giám đốc và họ bắt đầu nói về vấn đề trao đổi sinh viên, nhân buổi nói chuyện tôi đề nghị mời họ uống gì đó vì giám đốc yêu cầu mẹ. trong vài giờ của cô ấy Mẹ tôi đã chấp nhận, tôi mang cho họ một cốc nước ngọt mà tôi đã pha loãng 3 viên thuốc ngủ cho mẹ tôi, tôi đọc trên hộp và đó là khẩu phần tối đa mà một người lớn có thể uống.