Để em rên cho các anh nghe nhé. Anh ấy nói – hãy cẩn thận đừng bán những bộ phim này ở thành phố này. Này, chúng tôi bán phim của mình ở thị trường nước ngoài. Tôi nói – không, tôi chưa muốn làm điều đó. Anh ấy nói – Chúng tôi không yêu cầu bạn cho Padma, chúng tôi đang nói với bạn. Tôi nói – Tống tiền tôi? Anh ấy nói – vâng, hãy nghĩ về nó. Nếu bạn không làm như vậy, chúng tôi sẽ chỉnh sửa video của bạn và mang nó đến chợ địa phương, đồng thời gửi một bản sao của video đó cho chồng bạn và cảnh sát. Ngay cả với điều kiện này. Và bạn đã đọc mẫu chấp thuận của bạn? Nói xong, anh ấy đưa cho tôi một bản sao của mẫu đơn đồng ý đã ký.

Để em rên cho các anh nghe nhé

Để em rên cho các anh nghe nhé