Gặp lại người thầy đã xâm hại mình hồi còn đi học. Tôi bước tới và đứng trước mặt anh ta, và nói với anh ta, anh đã bị bắt quả tang đang ăn trộm. Bạn cũng đã đưa ra lỗ hổng này. Sarthak- Tôi nên làm gì đây… Tôi sống một mình, học cả ngày và khi hơi căng thẳng, tôi sẽ uống rượu. Anh ta cũng muốn uống, và hôm nay tôi rất căng thẳng. Anh ấy nói – đây không phải là một thói quen tốt. Tôi nói – không sao, hôm nay tôi vẫn muốn uống. Tôi giật lấy điếu thuốc từ anh ta và rít một hơi. Tôi không quen với nó, vì vậy tôi đột nhiên bắt đầu ho. Lúc này anh ta giật lại điếu thuốc từ tay tôi và nói – Tôi đã nói với anh đây không phải là một thói quen tốt.

Gặp lại người thầy đã xâm hại mình hồi còn đi học

Gặp lại người thầy đã xâm hại mình hồi còn đi học