Gọi điện thoại với chồng trong lúc đang bị địt. Tôi đến phòng của tôi và gọi cho bạn tôi. Tôi nói – bạn có thuốc ngủ không? Anh ây noi co. Tôi nói với anh ấy – hãy đưa cho tôi một thứ gì đó để người đứng trước mặt tôi không biết nó là gì. Anh ấy nói – trước hay trước? Tôi đã nói – hãy nói càng nhiều càng tốt những gì tôi muốn từ Bosdy. Anh cười bảo – Này, bỏ vào sữa cho nó uống đi.. Nói xem, ai bắt? Anh làm cái này, mang lá thuốc về đưa cho tôi. Anh mang thuốc đến cho em. Hai viên được nghiền mịn để làm bánh pudya. Khoảng sáu giờ tối, mẹ của Salma gọi và gửi cả hai. Tôi nói được rồi. Một lúc sau, Salma và Najimi đến phòng tôi.

Gọi điện thoại với chồng trong lúc đang bị địt

Gọi điện thoại với chồng trong lúc đang bị địt