Hai mẹ con gặp lại tên hiếp dâm năm xưa. Tôi chờ đợi để nhìn thấy sự cực khoái trên khuôn mặt của anh ấy để kích hoạt tôi. Nhìn vào gương một lần nữa tôi không muốn nhìn mãi để cô ấy không bị bắt gặp theo hướng nhìn của tôi, tôi thấy qua khe cửa rằng cô ấy đã đặt tay vào trong quần lót và đang di chuyển chậm rãi. Tôi chờ đợi để nhìn thấy sự cực khoái trên khuôn mặt của anh ấy để kích hoạt tôi. Hai người kia quay lại và nói rằng có một cửa hàng video trong thị trấn, và họ nghĩ rằng nên đến thị trấn mỗi ngày để mua bánh mì và báo, thuê phim và đi dạo. Đoán được quyết định tiếp theo của họ, tôi nói tôi không muốn đến thị trấn.

Hai mẹ con gặp lại tên hiếp dâm năm xưa

Hai mẹ con gặp lại tên hiếp dâm năm xưa