Hai mẹ con tội nghiệp và tên biến thái năm xưa. Tôi kéo cô ấy lại gần và ôm cô ấy. Tôi nói – nếu bạn muốn, tôi có thể giúp bạn. Tôi ôm cô ấy thật chặt, và cô ấy bắt đầu hiểu tôi đang chỉ hướng nào. Cô ấy ngay lập tức đứng dậy để đi, và tôi nắm lấy tay cô ấy và đặt cô ấy ngồi vào lòng tôi. Tôi nói – con dâu, chúng ta chỉ có một con đường. Tay tôi bắt đầu mơn trớn cái eo khêu gợi của cô con dâu. Con dâu nghĩ thế là vui rồi. Cô ấy hôn lên má tôi và nói – anh bằng tuổi em được không? Về việc này, tôi cũng bó tay với mẹ cô ấy và nói – ít nhất hãy cho con dâu một cơ hội. Cô ấy nói – Tôi là một con dê! Tôi xoa vú nó và nói – kẻo con dê này bị một con bò tót đè chết.

Hai mẹ con tội nghiệp và tên biến thái năm xưa

Hai mẹ con tội nghiệp và tên biến thái năm xưa