Chăm sóc họ, tôi đã nhận được kết quả này ngày hôm nay. Bây giờ mẹ anh ấy đã chết khi anh ấy còn nhỏ, tôi có lỗi gì đâu. Cả hai con trai tôi đều nghĩ rằng tôi phải chịu trách nhiệm về việc này và nguyền rủa tôi hết lần này đến lần khác. Khi đó, tôi đã cố gắng hết sức để điều trị cho vợ. Nhưng tôi không thể cứu mạng anh ấy. Thậm chí sau đó, tôi đã nuôi nấng những đứa con của mình một cách yêu thương đến mức tôi không muốn bất cứ thứ gì cho chúng. Tôi bỏ qua mọi thứ tốt và xấu, nhưng tôi đã nhận được khâu này. Điều này không xảy ra trong mọi ngôi nhà. Khi những đứa trẻ lớn lên, chúng trở nên vô dụng đối với cha mẹ chúng, điều đó không xảy ra phải không? Thế nên tôi không lấy thêm đứa con thứ hai, kẻo nhân tình giữ con lại với mình.

Lão già biến thái hiếp dâm cô vợ trẻ hàng xóm

Lão già biến thái hiếp dâm cô vợ trẻ hàng xóm