Mãi là anh em, húp vợ của thằng bạn thân. Hoàn toàn ngược lại, cô em họ Maria của tôi đã là một phụ nữ có bộ ngực nhỏ hơn mẹ nhưng lại ham ăn như mẹ và cặp mông đẹp nhất trong ba người. Tôi lớn lên thủ dâm và nghĩ về các dì, Maria và thậm chí cả Miriam trong những năm qua, lớp học bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 và các chú của tôi khăng khăng rằng tôi phải đi sớm để làm quen với thành phố và nhà của mình. Chú tôi đón tôi ở nhà ga vào buổi trưa và chở tôi đến căn hộ, trên đường đi chú giải thích với tôi rằng Maria vẫn đang đi nghỉ với một số người bạn, rằng cô ấy bắt đầu đi học cùng ngày với tôi 7 ngày đi vắng, và dì Lourdes của tôi đang làm việc.

Mãi là anh em, húp vợ của thằng bạn thân

Mãi là anh em, húp vợ của thằng bạn thân