Melody Marks không những xinh mà còn rất dâm. Bạn có biết tất cả họ đã đi đâu không? Trưởng phòng – Tôi nên nói gì với Balram ji bây giờ? Anh ta gõ gõ tay và chân, nhưng không tìm thấy manh mối nào. Bây giờ, nếu bạn có một công việc của con người, bạn sẽ có manh mối, phải không? Balram – Ý tôi là, tất cả những gì dân làng nói đều đúng Trưởng phòng – Anh là một tên ngốc thành thị. Tôi không tin những câu chuyện ma quái này. Nhưng đây là sự thật. Nếu đó là công việc của một con người, ít nhất sẽ tìm thấy một số dấu vết, chỉ tìm thấy một nửa xác chết. Balram Chowdhary ngồi đó và nói chuyện rất lâu, nhưng cuộc nói chuyện không tiến đến hồn ma…

Melody Marks không những xinh mà còn rất dâm

Melody Marks không những xinh mà còn rất dâm