MOGI-010 Tập làm gái hư Riku Hoshikawa, Tôi luôn đạt điểm cao nhất ở trường. Kiểu người không cảm thấy tiếc nếu anh ta không tra từ điển ngay khi anh ta không biết gì từ khi còn nhỏ. Bây giờ cô ấy là một sinh viên đại học quốc gia và một cô gái xà phòng cao cấp. Có hơn 2.000 tinchins kéo ra. Tôi hầu như không có kinh nghiệm lãng mạn. Anh ấy tiết kiệm tất cả số tiền anh ấy kiếm được mà không quan tâm đến tiền bạc.

MOGI-010 Tập làm gái hư Riku Hoshikawa

MOGI-010 Tập làm gái hư Riku Hoshikawa