Năn nỉ bé sinh viên cho quay clip mà em không chịu. Tôi thấy buồn cười, những đứa trẻ đó –17, 18 tuổi?– muốn tán tỉnh tôi. Tôi không nhảy với họ nữa, nhưng tôi chấp nhận việc họ mang cho tôi một cốc cuba, và chúng tôi nói chuyện, rồi một cốc nữa và chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Tôi chợt thấy say! –“Không biết chúng tôi dừng lại lúc nào, dừng ở đâu, bên ngoài tối đen. Trong cơn say, tôi cảm thấy một bàn tay luồn vào giữa hai chân, một bàn tay lo lắng bóp lấy thịt đùi tôi, trong khi một bàn tay khác mơn trớn. ngực của tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi Đó là khép chân lại và lấy tay che ngực, ít nhất đó là điều tôi đã cố gắng làm, tôi đã cố gắng phản đối, nói điều gì đó và chấm dứt cuộc tấn công đó, nhưng khi tôi mở miệng thì đó là để đón nhận cái miệng thèm khát đó, của ai?

Năn nỉ bé sinh viên cho quay clip mà em không chịu

Năn nỉ bé sinh viên cho quay clip mà em không chịu