Ngày hôm nay em sẽ là của anh nhé bé cưng. Những thay đổi mà bạn nhận thấy, những thành tích mà bạn tự hào, những điều bạn sợ rằng bạn sẽ không hài lòng 100% và những thách thức khác mà bạn vẫn cảm thấy không an tâm hoặc lo lắng. sợ. Yêu cầu anh ấy giúp đỡ để đánh bại chúng và tái khẳng định cam kết phục tùng tuyệt đối của bạn. 53. Hãy vô cùng biết ơn thầy về mọi sự khinh thường, trừng phạt, sỉ nhục, đòn roi vì đó là những giai đoạn trên con đường dẫn đến đức hạnh. 54. Sức mạnh và quyền lực của chủ nhân của bạn truyền cảm hứng cho sự sợ hãi và tôn trọng trong bạn. Trí thông minh và sự duyên dáng độc ác của anh ấy quyến rũ bạn.

Ngày hôm nay em sẽ là của anh nhé bé cưng

Ngày hôm nay em sẽ là của anh nhé bé cưng