Nữ giáo viên xinh đẹp phải lòng cậu học trò. Nhưng đây không phải là một điều đáng lên án: có rất nhiều người đã không thử đồ ngọt trong nhiều năm, nhưng họ rất hạnh phúc. Mặt khác, nếu chúng ta nghiện một thứ gì đó mà chúng ta không thể từ bỏ hoàn toàn, chẳng hạn như tình dục, thì Vì vậy, những gì chúng ta nên làm là đặt ra hạn ngạch đạt cực khoái hàng tuần mà chúng ta có vẻ bình thường với một chút linh hoạt và cố gắng đáp ứng cô ấy. Không phải tình dục quá kỳ quặc, và tất nhiên là những tội phạm đó. Nhưng nếu chúng ta muốn thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, đơn phương tấn công anh ta là chưa đủ ăn càng ít càng tốt mà còn phải tấn công anh ta từ phía lo lắng.

Nữ giáo viên xinh đẹp phải lòng cậu học trò

Nữ giáo viên xinh đẹp phải lòng cậu học trò