Tag: ROE-023

Tuy đã u40 rồi nhưng hàng họ chị ấy vẫn rất ngon

Tuy đã u40 rồi nhưng hàng họ chị ấy vẫn rất ngon. Chồng tôi bắt đầu chửi tôi. Anh ấy bắt đầu nói với tôi - em yêu, anh sẽ đụ em cả đêm hôm nay. Tôi cũng bắt đầu nói - vâng em yêu... hôm nay ăn em đi. Chồng tôi bắt đầu...