Vừa vào công ty đã được đồng nghiệp giúp đỡ. Đang khám phá đùi trong của mình và một chiếc lưỡi nóng ẩm sẽ tiến về phía âm đạo của cô. “Ooooohhh…” cô không thể ngăn tiếng rên rỉ phấn khích, nhưng nếu Carlos nghe thấy cô thì… “Hương… dán mông vào đệm và đẩy âm hộ của cô ấy về phía miệng của Hương, như cô ấy đã làm vài giờ trước đó. Chỉ một phần nhỏ ý thức của cô là cảnh giác, nhưng không phải để ngăn chặn những ham muốn tự nhiên, mà đôi khi để kiểm tra xem Carlos có tiếp tục ngủ yên không. Hương lúc này đang nắm quyền chỉ huy tình hình. Và cô ấy đã bị viêm âm vật và cô ấy đã không ngần ngại khiêu khích nó bằng đầu lưỡi của mình một lúc nào đó. “Uuuuggh… Yeah! Oh yeah!!!!” Hồng đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thế là quá nhiều, cô không thể dừng lại được nữa.

Vừa vào công ty đã được đồng nghiệp giúp đỡ

Vừa vào công ty đã được đồng nghiệp giúp đỡ