Xếp hình 69 với em nhân viên hàng ngon. bạn luôn là người cuối cùng được ông ấy ưu ái và không mong muốn bất kỳ ưu tiên hay đặc ân nào. 43. Cơ quan sinh dục của bạn không thuộc về bạn. Bởi vì toàn bộ thân thể của ngươi là tài sản của chủ nhân, chủ nhân có thể tùy ý định đoạt. Trong mọi trường hợp, bạn không nên sử dụng chúng để giải trí mà không có sự cho phép của chủ sở hữu. 44. Cực khoái của bạn luôn được Chủ nhân của bạn cho phép và quản lý. Bạn sẽ không có gì nếu không có sự cho phép của anh ấy, và bạn thậm chí sẽ cầu xin khi bị anh ấy lợi dụng. Nếu bạn vi phạm quy tắc này, bạn sẽ phải đối mặt với những hình phạt rất nghiêm khắc.

Xếp hình 69 với em nhân viên hàng ngon

Xếp hình 69 với em nhân viên hàng ngon